top of page

Jan (19-1-1886 –1958) & Julianna (Kudzia) Manterys

Jan Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Jan i Julianna Manterys (Kudzia) wzięli ślub w 25-6-1914 roku w kościeleśw. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.(1) Jan był czynszownikiem.(2)

Ich syn Aleksander Manterys (5-1925 – 20-8-1927) został ochrzczony w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowicach. Jego chrzestcy byli Jan Kabalak i Karolina Kudzia. Świadkami jego urodzin byli Adam Sobczyk (27) i Paweł Pietras (55) z Zarogowa. Świadkami jego śmierci byli Adam Sobczyk i Andrzej Manterys (36), pracownicy farmy z Zarogowa.(3)

Julianna rodzice – Mikołaj i Marianna Kudzia (Małkiewicz).(4)

Jan Manterys (19-1-1886 – ) wyjechał z Zarogowa do Małej Słońcy w okolicach Tczewa, gdzie kupił gospodarstwo, które potem odsprzedał swemu bratankowi Tadeuszowi Manterys (21-10-1921 – 31-12-2004). Jan został pochowany w Tczewie, ale z nieznanych powodów ciało przeniesiono do innego grobu lub na inny cmentarz.

1,4. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: IMG9743

2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku, img_3063

3. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016: img_3118 i img_6435

Jan and Julianna Manterys (Kudzia) were married in 1914 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.(1) Jan was a copyholder.(2)

Their son Aleksander Manterys (5-1925 – 20-8-1927) was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. His godparents were Jan Kabalak and Karolina Kudzia. Witnesses to his birth were Adam Sobczyk (27) and Paweł Pietras (55) from Zarogów. Witnesses to his death were Adam Sobczyk and Andrzej Manterys (36), both farm workers from Zarogów.(3)

Julianna parents were Mikołaj and Marianna Kudzia (Małkiewicz).(4)

Jan Manterys (19-1-1886 – ) left Zarogów for Mała Slońca, near Tczew, where he bought a farm which he later sold to his nephew Tadeusz Manterys (21-10-1921 – 31-12-2004). He was buried in Tczew but for some reason his body was moved to either a different plot or cemetery.

1,4. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016 (E Jakubas), photo ref: MG9743

2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, ref: img_3036

3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, ref: img_3118 and img_6435

bottom of page