top of page

Janina (Manterys, 18-1-1920 – ) Tadeusz Drożniak (26-2-1921 – )/Stanisław Klepka

Janina Drożniak/Klepka (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Janina (Manterys, 18-1-1920 – ) i Tadeusz Druzniak (26-2-1921 – ) wzięli ślub 2-4-1945 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Trzy zapowiedzi zostały ogłoszone Nasiechowicach 18 i 25 majai 1 kwietnia 1945. Nie było umowy przedślubnej. Świadkami byli Józef Kobylec i Władysław Pasiński, oboje włościanie z Pojałowic.(1)

Janina urodzona w Zarogowie, Tadeusz w Pojałowicach. Jego rodzice: Wawrzyniec i Stanisława Drazniak/Drożniak (Kobylec) z okolic Jaksice (prawdopodobnie Pojałowic, bo tam urodził się Tadeusz).(2)

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr: 2216

Janina (Manterys, 18-1-1920 – ) and Tadeusz Drożniak (26-2-1921 – ) were married on 2-4-1945 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Three banns were announced in the Nasiechowice church on 18 and 25 May and 1 April 1945. No prenuptial agreement. Witnesses to the wedding were Józef Kobylec and Władysław Pasiński, both farmers from Pojałowice.(1)

Janina was born in Zarogów. Tadeusz was born in Pojałowice. His parents were Wawrzyniec and Stanisława Drazniak/Drożniak (Kobylec) from the Jaksice region (probably from the Pojałowice village because Tadeusz was born there).(2)

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2216

bottom of page