top of page

Julianna (Manterys, 8-1-1880 – 16-4-1921) & Andrzej Dziekan

Julianna Dziekan (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Julianna Dziekan (Manterys) wyszła za mąż (1905) w Niesiechowicach za Andrzeja Dziekana, wdowca, który miał 2 synów z pierwszego małżeństwa. Jeden z nich ożenił się z Balbina Jangrotówną w Miroszowie i tam zamieszkał. Mieli jednego syna). Jego żona (owa Balbina) była przystojna kobieta o typie cyganki. Ojciec pomagał dużo tamtej rodzinie, co oczywiście musiało drażnić jego żonę (było już kilkoro dzieci).


Andrzeja rodzice – Antoni i Jadwiga Dziekan (Majka).


Julianna miała z mężem czworo wlasnych dzieci: Pietrynka, Błażeja, Józefa (i jeszcze jedno, którego imienia nie znam). Najstarsza Pietrynka pozostała gdzieś na gospodarstwie rolnym. Z Blażkiem wiązała się znana w rodzinie historyjka w stylu amerykańskim: kilkunastoletni chłopiec postanowił wyjść z biednych warunków życia wiejskiego i pojechał do Krakowa zabrawszy z domu jakieś pieniądze na drogę. W Krakowie zanocował gdzieś na schodach, ktoś się nim zainteresował, został zatrudniony przez właściciela cukierni jako chłopiec do pomocy. Właściciel zmienił mu imię: „Błażek to tu nie pasuje, będziesz Staszkiem”. Chłopiec sprawiał się dobrze, dorobił się, ożenił, podobno założył później własny interes. (Uzyskane przez Zofię Manterys (1915 – ) od: Marianny z Manterysów Urbańskiej około 1978 roku; Stanisławy Dąbkowskiej (18-9-1897 – 18-12-1978) około 1975-1978 roku; Marianny Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 około 1976 roku)


Julianny narodzenie zapisane w księgach parafii św. Wita, Modestyi Krescencja’s church w Nasiechowicach.


Źródło: Księgi parafialne kościoła św. Wita, Modesty i Krescencji w Nasiechowicach, ze zbiorów Eugeniusza Jakubasa

Źródło data ślubu: Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: 6410

Julianna Dziekan (Manterys) married a widower, Andrzej Dziekan, in Nasiechowice in 1905 and they lived there. Andrzej's parents were Antoni and Jadwiga Dziekan (Majka).


Andrzej had two sons from a previous marriage. One of them married Balbina Jangrot in Miroszów and settled there (they had one son). For a time he was a farmhand for Stanisław Manterys (18-9-1874 – 1946). Balbina was a handsome woman of Gypsy appearance. Stanisław liked her and helped Balbina’s family a lot, which his wife would not have liked (as they already had a number of children). Julianna had four children – Pietrynka, Błażej, Józef and a fourth child (unknown). The eldest Pietrynka stayed somewhere on a farm. Błażej is associated with an American-style family tale. As a teenager he decided to better himself and went to Kraków, taking from home some money for the journey. In Kraków he slept on some steps – someone took an interest in him and he was given a job as a helper by a confectioner. The owner made him change his name, saying “Błażej does not suit here, you will be Stanisław”. He did well, was successful, married and probably set up his own business. (Biography by Zofia Manterys (1915 – ) based on information from Marianna Urbańska (Manterys) in approximately 1978; Stanisława Dąbkowska (Manterys) (18-9-1897 – 18-12-1978) between 1975 and 1978; Marianna Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 in approximately 1976)


Julianna’s birth was recorded in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.


Source: Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. From the research of Eugeniusz Jakubas

Marriage date source: Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: 6410

bottom of page