top of page

Julianna (Manterys, 11-3-1917 – ) & Bronisław (11-5-1903 –) Skałban

Julianna Skałban (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Julianna (Manterys, 11-3-1917 – ) i Bronisław Skałban (11-5-1903 –) wzięli ślub 9-2-1944 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Ślub poprzedzony tylko jedną zapowiedzią, ogłoszoną 6 lutego 1944 w kościołach w Miechowiei Nasiechowicach. Dyspensa z obowiązku pozostałych zapowiedzi otrzymana of diecezji miechowskiej 4 lutego 1944 roku, nr.61-1944. Nie było umowy przdślubnej.(1)

Świadkami byli Piotr Zaganiacz i Mieczysław Rekuta, oboje włościanie z Zarogowa.(2)

Julianna urodzona I zamieszkała w Zarogowie. Bronisław urodzony w Chodowiea przed ślubem mieszkał w Bukowskiej Woli.(3)

Julianna została ochrzczona w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowicach. Jej rodzicami byli Jakub Dórmała i Julianna Manterys. Świadkami jej urodzin byli Jacenty Dziura (48 lat) i Grzegorz Gąsiorek (55), obydwie czynszownicy.(4)

Rodzicami Bronisława byli Franciszek i Witkoria Skałban (Gądek), rolnicy z Wielko Zagórza.(5)

1,2,3,5. Dokumenty parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione w 2014 r., Zdjęcie: 2214 & 6267 4. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3034

Julianna (Manterys, 11-3-1917 – ) and Bronisław Skałban (11-5-1903 –) were married on 9-2-1944 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Their wedding was preceded by only one bann, announced on 6 February 1944 in Miechów and Nasiechowice churches. Dispensation (by the Miechów diocese dated 4 February 1944, No.61-1944) was received for the other two banns. No prenuptial agreement.(1)

Witnesses to the wedding were Piotr Zaganiacz and Mieczysław Rekuta, both farmers from Zarogów.(2)

Julianna was born and resided in Zarogów at time of marriage. Bronisław was born in Chodów and resided in Bukowska Wola at time of marriage.(3)

Julianna was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her godparents were Jakub Dórmała and Julianna Manterys. Witnesses to her birth were Jacenty Dziura (48) and Grzegorz Gąsiorek (55), both copyholders.(4)

Bronisław’s parents were Franciszek and Witkoria Skałban (Gądek), farmers from Wielko Zagórze.(5)


1,2,3,5. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2214 & 6267 4. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3034

bottom of page