top of page

Katarzyna (Manterys, 1871 – ) & Józef Budzień (1867 – )

Katarzyna Budzień (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Katarzyna (Manterys, 1871 – ) i Józef Budzień (1867 – ) wzięli ślub w kościele św. Wita, Modestai Krescencji w Nasiechowicach w 7-7-1893.(1)

Katarzyny rodzice – Jan and Katarzyna Budzień (Komenda).(2)

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: L14583

Katarzyna (Manterys, 1871 – ) & Józef Budzień (1867 – ) were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, on 7-7-1893.(1)

Katarzyna's parents were Jan and Katarzyna Budzień (Komenda).(2)

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: L14583

bottom of page