top of page

Katarzyna Manterys (13-11-1791 – )

Katarzyna Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Urodziła się jako Katarzyna Manterys. Jej rodzice chrzestni byli Gaspar Zielonka i Katarzyna Piech, prawdopodobnie z Szczepanowic.(1)


1. Akta urodzenia, śmierci i małżeństwa z Archiwum Archidiecezjalnego w Kielcach. Zdjęcie zrobione w 2013 r., zdjęcie: img_2364


Born Katarzyna Manterys. Her godparents were Gaspar Zielonka & Katarzyna Piech, both probably from Szczepanowice.(1)


1. Birth, death and marriage records from the Archdiocesan Archives in Kielce, Poland. Photo taken 2013, photo ref: img_2364

bottom of page