top of page

Kazimiera (Manterys, 28-3-1924 – 4-11-2000) & Marceli (27-5-1915 – 30-12-1990) Dróżdż

Kazimiera Dróżdż (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Kazimiera Monika (Manterys, 28-3-1924 – 4-11-2000) i Marceli (27-5-1915 – 30-12-1990) Dróżdż poślubili się w dniach 30-4-1944. Świadkiem weselnym była siostra Kazimiery Otylia Cerek (Manterys, 2-11-1921 -) i ktoś z imieniem Idzik. Rodzicami Marceli byli Karol i Katarzyna Dróżdż.(1)


Marceli i Kazimiera byli spokrewnieni i otrzymali dyspensę do małżeństwa z diecezji w Kielcach. Dokument wydawania datowano na 25-4-1944.(2)


Kazimiera była drugą żoną Marceli. Jego pierwszą żoną była siostra Franciszka.(3)


Kazimiera został ochrzczony w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jej rodzicami chrzestnymi byli Serafin Manterys i Apolonia Manterys. Świadkami jej urodzin byli: Serafin Manterys (2-11-1899 – 7-2-1942) (w wieku 23 lat) i Jan Roch (40), zarówno rolnicy z Zarogowa.(4)


1,2,3. Akta urodzenia, śmierci i małżeństwa z parafii Miechów. Zdjęcie zrobione w 2013 r., Zdjęcie: p1060880 4. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3098

Kazimiera Monika (Manterys, 28-3-1924 – 4-11-2000) & Marceli (27-5-1915 – 30-12-1990) Dróżdż were married on 30-4-1944. Witness to the wedding was Kazimiera’s sister Otylia Cerek (Manterys, 2-11-1921 – ) and somebody with the surname Idzik. Marceli’s parents were Karol and Katarzyna Dróżdż.(1)


Marceli and Kazimiera were related and received a dispensation to be married from the diocese in Kielce. The dispensation document was dated 25-4-1944.(2)


Kazimiera was Marceli’s second wife. His first wife was her sister Franciszka.(3)


Kazimiera was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her godparents were Serafin Manterys and Apolonia Manterys. Witnesses to her birth were Serafin Manterys (2-11-1899 – 7-2-1942) (aged 23) and Jan Roch (40), both farmers from Zarogów.(4)


1,2,3. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060880 4. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3098

bottom of page