top of page

Kazimierz (21-1-1924 – ) & Helena (Palimąka, 24-9-1925 – ) Manterys

Kazimierz Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Kazimierz (21-1-1924 – ) & Helena (Palimąka, 24-9-1925 – ) Manterys wyszli za mąż w dniach 12-10-1946. Świadkiem weselnym był Mieczysław Manterys (34) z Pojałowic (prawdopodobnie jego kuzyn Mieczysław Manterys – syn Stanisława 1910 – 20-11-1978 i Zofia 1921 – 21-9-1986) i Józef Jakubas (26) z Dziewięcioły w Nasiechowicach parafia.(1)

Ślub w Sławicach. W dniach 25-6-1947 r. odbyły się śluby obywatelskie w Jaksice.(2)

Kazimierz został ochrzczony w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jego chrzestnymi byli Stanisław Manterys i Franciszka Kowal. Świadkami urodzin byli Stanisław Manterys (27 lat) i Franciszek Kowal (30) z Zarogowa.(3)

Drugie imię Kazimierza Józef. Pracował na ziemi. Helena krawcowa. Kazimierz z Zarogowa i Helena z Skałki, koło Ojców. Jej rodzicami byli Józef i Agnieszka Palimąka (Kupidło).(4)

1,4. Akta urodzenia, śmierci i małżeństwa z parafii Sławice Szlacheckiej. Zdjęcie zrobione w 2013 r., Zdjęcie: p1080050 2,3. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3105

Kazimierz (21-1-1924 – ) & Helena (Palimąka, 24-9-1925 – ) Manterys were married on 12-10-1946. Witness to the wedding was Mieczysław Manterys (34) from Pojałowice (possibly his cousin Mieczysław Manterys – son of Stanisław 1910 – 20-11-1978 and Zofia 1921 – 21-9-1986) and Józef Jakubas (26) from Dziewięcioły in Nasiechowice parish.(1)

They were married in Sławice. They had a civil wedding in Jaksice on 25-6-1947.(2)

Kazimierz was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. His godparents were Stanisław Manterys and Franciszka Kowal. Witnesses to his birth were Stanisław Manterys (27) and Franciszek Kowal (30) from Zarogów.(3)

Kazimierz middle name Józef. He worked on the land. Helena a seamstress. Kazimierz from Zarogów and Helena from Skałka, near Ojców. Her parents were Józef and Agnieszka Palimąka (Kupidło).(4)

1,4. Birth, death and marriage records from the Sławice Szlacheckie parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1080050 2,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3105

bottom of page