top of page

Krzysztof (4-5-1961 – ) & Bożena Manterys (Klimczyk, 17-1-1965 – )

Krzysztof Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Krzysztof (4-5-1961 – ) i Bożena Manterys (Klimczyk, 17-1-1965) wzięli ślub w Miechowie 4-5-1987. Świadkami: Jacek Tobiuk (?), Helena (?) i Elżbieta Pawela z Łapczewa.

Krzysztof ochrzczony 25-6-1961 w Kalinie Wielkiej a Bożena 19-4-1965 w Łapczewie.

Krzysztofa drugie imię: Marek. W czasie ślubu mieszkał w Miechowiea przy porodzie córki Angeliki Manterys 26-3-1989 mieszkałw Nowym Bieżanowie, Kraków.

Bożeny rodzice– Wincenty i Helena Klimczyk (zd. Stępień).

Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Miechowie: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1060775 & p1060897)

Krzysztof (4-5-1961 – ) & Bożena Manterys (Klimczyk, 17-1-1965) were married in Miechów on 4-5-1987. Witnesses were Jacek Tobiuk (?), Helena (?) and Elżbieta Pawela from Łapczewo.

Krzysztof was baptised on 25-6-1961 in Kalina Wielka and Bożena on 19-4-1965 in Łapczewo.

Krzysztof’s middle name Marek. He lived in Miechów at time of marriage and resided in Nowy Bieżanów, Kraków, at time of daughter Angelika Manterys’ birth in 26-3-1989.

Bożena parents – Wincenty and Helena Klimczyk Stępień.

Source: Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060775 & p1060897

bottom of page