top of page

Leokadia (Manterys, 10-9-1925 – ) Stanisław Styczeń (6-1-1925 – )/Stanisław Solarz

Leokadia Styczeń/Solarz (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Leokadia (Manterys, 10-9-1925 – ) i Stanisław Styczeń (6-1-1925 – ) wzięli ślub 24-7-1945 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Trzy zapowiedzi ogłoszonow Pr andocinie and Nasiechowicach 8, 15 i 22 lipca 1945 roku. Nie było umowy przedślubnej. Świadkami byli Władysław Kapuściński i Wincenty Kapuściński, oboje włościanie z Zarogowa.(1)

Leokadia urodzona I zamieszkała w Zarogowie. Stanisław urodzony i zamieszkały w Muniakowicach. Jego rodzice: Piotr i Zofia Styczeń (Kozińska?).(2)

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr: 2218

Leokadia (Manterys, 10-9-1925 – ) and Stanisław Styczeń (6-1-1925 – ) were married on 24-7-1945 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Three banns were announced in the Prandocin and Nasiechowice churches on 8, 15 and 22 July 1945. No prenuptial agreement. Witnesses to the wedding were Władysław Kapuściński and Wincenty Kapuściński, both farmers from Zarogów.(1)

Leokadia was born and resided in Zarogów. Stanisław was born and resided in Muniakowice. His parents were Piotr and Zofia Styczeń (Kozińska?).(2)

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2218

bottom of page