top of page

Marcin (18-11-1808 – 6-7-1871) & Brygida (Krotlińska, ca.1819 – 1878) Manterys

Marcin Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Marcin i Brygida (lub Katarzyna Brygida) Manterys mieszkali w Zarogowie. Marcin był zagrodnikiem/włłościaninem.(1)

Metryka Marcina została podpisana "xxx dom nr 18", ewentualnie adres swojego rodzica w Sławice.(2) Wzięli ślub w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.(3)

Brygidy rodzice – Leon and Katarzyna Krotliński.(4)

1. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach 2. Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Sławicach Szlacheckich, zdjęcie p1020315 3,4. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: K1149

Marcin (18-11-1808 – 6-7-1871) & Brygida Katarzyna (Krotlińska, ca.1819 – 1878) Manterys lived in Zarogów. Marcin was a farmer.(1) Marcin's birth certificate was signed "xxx house no.18", possibly his parent's address in Sławice.(2)

They were married on 11-7-1832 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.(3)

Brygida's parents were Leon and Katarzyna Krotliński.(4)

1. Parish records in the Kielce Diocesan Archives 2. Birth, death and marriage records from the Sławice Szlacheckie parish, Poland, photo ref: p1020315 3,4. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: K1149

bottom of page