top of page

Marian (5-4-1931 – 4-4-2014) & Danuta Manterys (Zaich, 19-2-1938 – )

Marian Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Marian i Danuta Manterys wzięli ślub 5-10-1958. Świadkiem był Kazimierz Manterys z Zarogowa.

Marian chrzczony 6-4-1931 w Nasiechowicach a Danuta 27-2-1938 w Miechowie.

Mariana zawód: technik-inżynier drogowy. Danuty drugie imię Helena. Przed ślubem mieszkali w Nasiechowicach. Przenieśli się do Miechowa. Marian został pochowany w Miechowie.

Danuty rodzice: Andrzej Zaich i Marianna (zd Kurczyk).

Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Miechowie: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1060889)

Marian and Danuta Manterys were married on 5-10-1958. Witness at wedding was a Kazimierz Manterys from Zarogów. Marian was baptised on 6-4-1931 in Nasiechowice and Danuta was baptised on 27-2-1938 in Miechów. Marian was a technician or roading engineer. Danuta’s middle name Helena. They resided in Nasiechowice at time of wedding and settled in Miechów. Marian was buried in Miechów.

Danuta’s parents were Andrzej and Marianna Zaich (Kurczyk).

Source: Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060889

bottom of page