top of page

Marianna (Manterys, 3-1-1863 – ) & Piotr Dziura

Marianna Dziura (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Marianna Dziura (Manterys, 3-1-1863 –) była ochrzczona w kościele św. Wita, Modestai Krescencji w Nasiechowicach. Jej rodzice mieszkali w Zarogowie.(1)

Marianna i Piotr wzięli ślub w 1880 w kościele św. Wita, Modestai Krescencji w Nasiechowicach 27-5-1880.(2)

Piotra rodzice – Józef and Małgorzata Dziura (Minor).(3)

1. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach 2,3. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: L15442

Marianna Dziura (Manterys, 3-1-1863 –) was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her parents lived in Zarogów.(1)

Marianna and Piotr were married in in 1880 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, 27-5-1880.(2)

Piotr's parents were Józef and Małgorzata Dziura (Minor).(3)

1. Parish records in the Kielce Diocesan Archives 2,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: L15442

bottom of page