top of page

Marianna (Manterys, 20-11-1896 – 19-11-1982) and Michał Urbański (5-9-1885 – 5-7-1948)

Marianna Urbańska (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Marianna i Michał Urbański wzięli ślub w 20-6-1920 roku w kościeleśw. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.(1)

Michała rodzice Wincenty i Salomea Urbański (Janot).(2)

Marianna Urbańska (Manterys) mieszkała z mężem i trójką dzieci w Miechowie we własnym domu z ogrodem. Po zakończeniu II wojny światowej i przejęciu władzy przez komunistyczne rządy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej została przekwaterowana do dwupokojowego mieszkania w bloku, gdzie mieszkała do śmierci z niezamężną córką Janiną.(3) Marianny syn Stanisław wywieziony na roboty do Niemiec zbiegł w czasie nalotu do Francji. Jej drugi syn Mieczysław (może Michał?), który w czasie wojny przez Rumunię dostał się do Francji, a następnie do Anglii, gdzie walczył w Armii gen. Andersa m.in. pod Tobrukiem i Monte Cassino. Po wojnie obaj synowie powrócili do matki do Miechowa.(4)

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakunas), nr: MG9811

3,4. Uzyskane przez Zofię Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) około 2002 roku

Marianna and Michał Urbański were married in 20-6-1920 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.(1)

Michał's parents were Wincenty & Salomea Urbański (Janot).(2)

Marianna Urbańska (Manterys) lived in Miechów with her husband and three children in their own home with a garden. After World War II and the imposition of Soviet Communist rule under the People’s Rebublic of Poland, Marianna was evicted by the authorities and given a two-room apartment in a communal block. She lived there until her death with her unmarried daughter Janina.(3)

Marianna’s son Stanisław was deported to forced labour in Germany and during an air raid escaped to France. Her other son Mieczysław (possibly named Michał) escaped during the war through Rumania to France and then to England where he fought under General Anders, in Tobruk, Monte Cassino and other places. After the war both sons returned to Miechów to their mother.(4)

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016 (E Jakubas), photo ref: MG9811

3,4. As told by Zofia Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) in 2002

bottom of page