top of page

Maryanna (Manterys, 1864 – ) & Wojciech Dąbrowski (1866 – )

Maryanna Dąbrowska (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Maryanna (Manterys, 1864 – ) i Wojciech Dąbrowski (1866 – ) wzięli ślub w kościele św. Wita, Modestai Krescencji w Nasiechowicach.(1) Możliwe, że mieszkali w Zarogowie.

1. Źródło: Księgi parafialne kościoła św. Wita, Modesty i Krescencji w Nasiechowicach, ze zbiorów Eugeniusza Jakubasa

Maryanna (Manterys, 1864 – ) & Wojciech Dąbrowski (1866 – ) were married in 1883 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.(1) It is possible they resided in Zarogów.

1. Source: Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. From the research of Eugeniusz Jakubas

bottom of page