top of page

Maryanna (Manterys) & Paweł Kura

Maryanna Kura (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Maryanna i Paweł mieszkali w Pojałowicach. Ślub wzięli 18-7-1820 w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach.(1)

Paweła rodzice – Kacper i Rozalia Kura (Czapla).(2)


Ich prawdopodobnie najstarsze dziecko, Andrzej, urodziło się w 1821 roku. 1. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach 2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: K610

Maryanna and Paweł lived in Pojałowice and were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, on 18-7-1820.(1)

Paweł's parents were Kacper and Rozalia Kura (Czapla).(2)


Their first child on record, Andrzej, was born in 1821.

1. Parish records in the Kielce Diocesan Archives 2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: K610

bottom of page