top of page

Maryanna (Manterys, 19-1-1838 – 20-4-1918) & Andrzej Przudzik

Maryanna Przudzik (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Maryanna (Manterys, 19-1-1838 – 20-4-1918) & Andrzej Przudzik ślub wzięli w 20-11-1854r w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach.(1)

Andrzeja rodzice – Marcin i Franciszka Przudzik (Grabaj).(2)

Maryanna była ochrzczony w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach. Jej rodzice mieszkali w Pojałowicach.(3) Świadkowie do jej narodzin byli Jan Nowak & (?) Żurek.(4)

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: k1201 3. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach 4. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. p1010653v

Maryanna (Manterys, 19-1-1838 – 20-4-1918) & Andrzej Przudzik were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, on 20-11-1854.(1)

Andrzej's parents were Marcin and Franciszka Przudzik (Grabaj).(2)

Maryanna was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her parents lived in Pojałowice.(3) The witnesses to her birth were Jan Nowak and (?) Żurek.(2)

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: k1201 3. Parish records in the Kielce Diocesan Archives 4. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: p1010653

bottom of page