top of page

Matylda (Manterys, 24-8-1924 – ) & Mieczysław Podyma (20-6-1923 – )

Matylda Podyma (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Matylda (Manterys, 24-8-1924 – ) i Mieczysław Podyma (20-6-1923 – ) wzięli ślub 11-2-1945 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Trzy zapowiedzi były ogłoszone w Nasiechowicach 28 styczniaoraz 4 i 11 lutego 1945 roku. Nie było umowy przedślubnej. Świadkami byli Stanisław Manterys i Jacek Roch, oboje włościanie z Zarogowa.(1)

Matylda urodzona I zamieszkała w Zarogowie. Mieczysław urodzony w Kalinie. Jego rodzice: Jan i Anna Marianna Podyma (Roch), oboje włościanie z Wielko Zagórza.(2)

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr: 2217

Matylda (Manterys, 24-8-1924 – ) and Mieczysław Podyma (20-6-1923 – ) were married on 11-2-1945 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Three banns were announced in the Nasiechowice church on 28 January and 4 and 11 February 1945. No prenuptial agreement. Witnesses to the wedding were a Stanisław Manterys and Jacek Roch, both farmers from Zarogów.(1)

Matylda was born and resided in Zarogów. Mieczysław was born in Kalina. His parents were Jan and Anna Marianna Podyma (Roch), both farmers from Wielko Zagórze.(2)

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2217

bottom of page