top of page

Mieczysław (4-11-1912 – ca.2001) & Zofia (Miszczyk, ca.1916 – ) Manterys

Mieczysław Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Mieczysław (4-11-1912 – ) i Zofia (Miszczyk, ca.1916 –) Manterys wyszli za mąż w dniach 11-2-1942 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Ich wesele poprzedzono trzema zapowiedzi ślubne w parafii Nasiechowice w dniach 11, 18 i 25 stycznia 1942 roku. Żadna umowa przedślubna.(1)

Świadkami ślubu byli Henryk Miszczyk i Stanisław Manterys, zarówno rolnicy z Pojałowic.(2)

Zofia pochodziła z Zarogowa i była farmerem w momencie małżeństwa. Jej rodzicami byli Józef i Anna Marianna Miezczyk (Peroń).(3)

1,2,3. Akta w parafii w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach, zdjęcie: 2211

Mieczysław (4-11-1912 – ) and Zofia (Miszczyk, ca.1916 – ) Manterys were married on 11-2-1942 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Their wedding was preceded by three banns in the Nasiechowice parish on 11, 18 and 25 January 1942. No prenuptial agreement.(1)

Witnesses to the wedding were Henryk Miszczyk and Stanisław Manterys, both farmers from Pojałowice.(2) Zofia was from Zarogów and was a farmer at time of marriage. Her parents were Józef and Anna Marianna Miezczyk (Peroń).(3)

1,2,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2211

bottom of page