top of page

Mieczysław (6-6-1927 – 24-7-1984) & Emilia (Pogoń, 7-6-1932 – 21-6-2006) Manterys

Mieczysław Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Mieczysław (6-6-1927 – 24-7-1984) i Emilia Manterys (Pogoń, 7-6-1932 – 21-6-2006) wzięli ślub 28-6-1958 w Sławicach Szlacheckich. Świadkami byli Zdzisław Maleta (ur. 1934 w Pojałowicach) i Zdzisława Ręczkowska (ur. 1937 wSławicach).(1)

Mieczysław urodził się w Glinicy. Został rolnikiem. Świadkami urodzenia: Katarzyna Manterys (możliwie jego ciotka ca.1850 – 15-4-1853), Franciszek Komenda i Michał Motyka.(2)

Emilia zmarła w miechowskim szpitalu po otrzymaniu Ostatniego Namaszczenia od szpitalnego kapłana z Nasiechowic. Pochowana w grobowcu rodzinnym (nie wiadomo czy Manterysów, czy Pogoniów).

Emilii rodzice: Andrzej i Franciszka Pogoń (zd. Dudek). Emilia mieszkała w Glinicy.(3)

Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Sławicach Szlacheckich: Akta urodzin, zgonów i ślubów. Zdjęcie nr. (1) p1080021, (2) p1080063, (3) p1080005

Mieczysław (6-6-1927 – 24-7-1984) & Emilia Manterys (Pogoń, 7-6-1932 – 21-6-2006) were married on 28-6-1958 in Sławice Szlacheckie. Witnesses to their marriage were Zdzisław Maleta (born 1934 in Pojałowice) and Zdzisława Ręczkowska (born 1937 in Sławice).(1)

Mieczysław was born in Glinica and was a farmer. Witnesses to his birth were Katarzyna Manterys (possibly his aunt ca.1850 – 15-4-1853), Franciszek Komenda and Michał Motyka.(2)

Emilia died in Miechów hospital and received last sacraments from the hospital chaplain from Nasiechowice. She was buried in a family tomb (not known if Manterys or Pogoń).

Emilia’s parents were Andrzej and Franciszka Pogoń (Dudek). Emilia resided in Glinica at time of death.(3)

Source: Birth, death and marriage records from the Sławice Szlacheckie parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: (1) p1080021, (2) p1080063, (3) p1080005

bottom of page