top of page

Mikołaj (16-11-1845 – 12-12-1890) & Katarzyna (Lech, 1848 – ) Manterys

Mikołaj Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Mikołaj (1843 – ) i Katarzyna (Lech, 1848 – ) Manterys mieszkali w Pojałowicach, w parafii Nasiechowice.(1)

Jego rodzicami chrzestnymi byli Tomasz Żurek i Agnieszka Nagla. Świadkami jego narodzin byli Tomasz Żurek (36) i Filip Nagło (20), zarówno rolnik z Pojałowice.(2)

Świadkami śmierci ich syna Józefa Manterysa (2-2-1886 – 26-9-1892) byli Piotr Cerula (50) i Błażej Saklak (60) z Pojałowic.(3)

Świadkami jego śmierci byli Piotr Cerula (50) i Błażej Saklak (60) from Pojałowic.(4) Świadkami śmierci ich córki Marianny Manterys (19-8-1881 – 11-4-1887) byliczynszownicy Piotr Cerula (40) i Błażej Saklak (50) oboje z Pojałowic.(5)

Świadkami śmierci ich syna Adama Manterysa (1-12-1883 – 9-7-1884) bylikoloniści Piotr Cerula (40) i Błażej Saklak (50) oboje z Pojałowic.(6)

Świadkami śmierci ich córki Ewy Manterys (4-12-1874 – 6-3-1879) byli Tomasz Manterys (38) (prawdopodobnie to Tomasz Manterys, 21-12-1840 – 9-2-1916) i Paweł Wojtas (48), oboje czynszownicy z Pojałowic.(7)

Katarzyny rodzice– Wawrzyniec and Marianna Lech (Nawrot).(8)

1. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach 2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. img_5208 3,4. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. img_2306 5. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. img_2325 6. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. img_2346 7. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie nr: img_2387 8. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: k890

Mikołaj Manterys (16-11-1845 – 12-12-1890) was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.(1) He lived in Pojałowice.(2) His godparents were Tomasz Żurek and Agnieszka Nagło. The witnesses to his birth were Tomasz Żurek (36) and Filip Nagło (20), both farmer from Pojałowice.(3)

Witnesses to his death were Piotr Cerula (50) and Błażej Saklak (60) from Pojałowice.(4) The witnesses to the death of their daughter Marianna Manterys (19-8-1881 – 11-4-1887) were czynszownik Piotr Cerula (40) and Błażej Saklak (50) both from Pojałowice.(5) The witnesses to the death of their son Adam Manterys (1-12-1883 – 9-7-1884) were koloniści Piotr Cerula (40) and Błażej Saklak (50) both from Pojałowice.(6)

The witnesses to the death of their daughter Ewa Manterys (4-12-1874 – 6-3-1879) were Tomasz Manterys (38) (likely to be Tomasz Manterys, 21-12-1840 – 9-2-1916) and Paweł Wojtas (48), both tenant farmers from Pojałowice.(7)

Katarzyna's parents were Wawrzyniec and Marianna Lech (Nawrot).(8)

1. Parish records in the Kielce Diocesan Archives 2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: img_2306 3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: img_5208 4. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: img_2306 5. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: img_2325 6. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: img_2346 7. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: img_2387 8. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: k890

bottom of page