top of page

Otylia (Manterys, 2-11-1921 – 2011 ) and Władysław Cerek

Otylia Cerek (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Otylia (Manterys, 2-11-1921 – 2011) i Władysław Cerek poślubili w 1945 r. w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach.(1)


Otylia została ochrzczona w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowicach. Jej chrzestnymi byli Franciszek Włudarz i Agata Włosek (Manterys, 27-1-1891 – 29-6-1979). Świadkami jej urodzin byli Franciszek Dziura (45 lat) i Jan Roch (37 lat), pracownicy z Zarogów.(2)


Władysław był cieślą i zbudowali dom w Zarogowie. W 2008 roku Otylia najwyraźniej działała na rynku w krakowskim centrum Krakowa.(3)


1. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescence, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione w 2014 r., Zdjęcie: "Spis treści (3)" 2. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3083 3. Rozmowa z Manterys.com w 2008 r. z Maria Pietras (Manterys, 15-12-1935 – ) lub Sylwestra Bibrowska (Manterys, 22-4-1940 – )

Otylia (Manterys, 2-11-1921 – 2011 ) and Władysław Cerek were married in 1945 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.(1)


Otylia was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her godparents were Franciszek Włudarz and Agata Włosek (Manterys, 27-1-1891 – 29-6-1979). Witnesses to her birth were Franciszek Dziura (45) and Jan Roch (37), famers from Zarogów.(2)


Władysław was a carpenter and they built a house in Zarogów. In 2008 Otylia was apparently operating a market stall in the Kraków old town centre.(3)


1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: “Spis treści (3)” 2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3083 3. Manterys.com conversation in 2008 with either Maria Pietras (Manterys, 15-12-1935 – ) or Sylwestra Bibrowska (Manterys, 22-4-1940 – )

bottom of page