top of page

Patryk (8-6-1978 – ) & Anna Manterys (Chrzan)

Patryk Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Patryk Piotr Manterys (8-6-1978 – ) i Anna Agata Chrzan wzięli ślub 24-9-2005 w Krakowie-Czyżyny. Świadkami chrztu Patryk’s byli Piotr Siwek (24) z Wodzisławai Teresa Rosół (19) z Witowic. Patryk ochrzczony 17-9-1978 w Miechowie iI tamże bierzmowany 25-4-1993.1

1. Akta parafii w Miechowie. Zdjęcie z roku 2013 (nr: p1060734) i ponownie w 2014 (nr: 2596)

Patryk Piotr Manterys (8-6-1978 – ) and Anna Agata Chrzan were married on 24-9-2005 in Kraków-Czyżyny. Witnesses to Patryk’s birth were Piotr Siwek (24) from Wodzisław and Teresa Rosół (19) from Witowice. Patryk was baptised on 17-9-1978 in Miechów and confirmed on 25-4-1993 in Miechów.1

1. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060734 and the same record re-photographed in 2014 (photo ref: 2596)

bottom of page