top of page

Pelagia (Manterys, ca.1911 – ca.1971) & Mieczysław Bibrowski

Pelagia Bibrowska (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Pelagia (Manterys, ca.1911 – ca.1971) & Mieczysław Bibrowski wzięli ślub w 12-9-1934 roku w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.1

Mieczysława rodzice – Józef and Marianna Bibrowski (Gola).2

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: MG9985

Pelagia (Manterys, ca.1911 – ca.1971) & Mieczysław Bibrowski were married on 12-9-1934 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.1

Mieczysław's parents were Józef and Marianna Bibrowski (Gola).2

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016 (E Jakubas), photo ref: MG9985


bottom of page