top of page

Piotr ( – 15-6-1955) & Katarzyna ( – 9-11-1962) Manterys

Piotr Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Piotr ( – 15-6-1955) & Katarzyna ( – 9-11-1962) Manterys zostali pochowani w Nasiechowicach. Nazwisko panieńskie Katarzyny mogło brzmieć Dzierżanowska. Jeśli tak, to pobrali się w 1909 r. w Nasiechowicach w kościele pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji(1).


1. Akta parafialne w kościele pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach. Zdjęcie wykonane 2014, fot. „Spis treści 3”

Piotr ( – 15-6-1955) & Katarzyna ( – 9-11-1962) Manterys were buried in Nasiechowice. Katarzyna's maiden name was possibly Dzierżanowska. If so, then they were married in 1909 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.(1)


1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: “Spis treści 3”

bottom of page