top of page

Rozalia (Manterys, 3-8-1880 – ) & Jan Duda (1872 –)

Rozalia Duda (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Rozalia (Manterys 3-8-1880 – ) i Jan Duda (1872 – ) wzięli ślub w kościele św. Wita, Modestai Krescencji w Nasiechowicach w 9-2-1903.(1)

Jana rodzice – Piotr and Agata Duda (Szyba).(2)

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: L14246

Rozalia (Manterys 3-8-1880 – ) & Jan Duda (1872 – ) were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, on 9-2-1903.(1)

Jan's parents were Piotr and Agata Duda (Szyba).(2)

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: L14246

bottom of page