top of page

Sebastian (13-1-1736 – 2-4-1805) & Jadwiga (Klimek, ca.1745 – 1798) Manterys

Sebastian Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Sebastian Manterys (13-1-1736 – 2-4-1805) był ochrzczony w Miechowie, czego świadkami byli Józef Otrębski i Elżbieta Dzwigalina.(1)

Sebastian i Jadwiga wzięli ślub ca.1758 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.(2)

Sebastiana rodzice Łukasz i Regina Manterys mieszkaliw Szczepanowicach.(3)

1,3. Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach Diecezjalnych w Kielcach: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. img2322) 2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice

Sebastian Manterys (13-1-1736 – 2-4-1805) was baptised in Miechów. Witnesses were Józef Obręski and Ęlżbieta Dzwigalina.(1)

Sebastian and Jadwiga were were married in ca.1758 in St Wit, Modest and Krescencja’s church in Nasiechowice.(2)

Sebastian and Jadwiga lived in Pojałowice. His parents Łukasz and Regina resided in Szczepanowice.(3)

1,3. Birth, death and marriage records from the Archdiocesan Archives in Kielce, Poland. Photo taken 2013, photo ref: img2322 2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice

bottom of page