top of page

Stefania (Manterys, 19-7-1904 – 1994) & Jan Piwowarski

Stefania Piwowarska (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Stefania (Manterys, 19-7-1904 – 1994) & Jan Piwowarski wzięli ślub w 26-2-1924 roku w kościeleśw. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Stefania pochodziła prawdopodobnie z Zarogowa, bo tam mieszkali jej rodzice.(1)

Jana rodzice – Jakub and Marianna Piwowarski (Klimczyk).(2)

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: MG9861

Stefania (Manterys, 19-7-1904 – 1994) & Jan Piwowarski were married in 26-2-1924 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Stefania was likely from Zarogów because her parents lived there.(1)

Jan's parents were Jakub and Marianna Piwowarski (Klimczyk).(2)

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016 (E Jakubas), photo ref: MG9861

bottom of page