top of page

Szymon (11-2-1872 – 23-6-1938) & Agata (Gibek, 22-1-1867 – 7-2-1947) Manterys

Szymon Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Szymon Manterys ur. w Zarogowie. Zamieszkały w Kalinie w czasie śmierci, mając 66 lat. Świadkami śmierci: Jan Kopeć i Szymon Manterys (możliwe, że jego syn), oboje z Kaliny. Szymon i jego wnuk Czesław (lat 6) amarli w tym samym dniu, o tej samej godzinie, w tej samej wsi Kalina. Zapis o śmierci obu znajduje się na tej samej stronie księgi zgonów. Oboje pochowani na cmentarzu w Miechowie.


Rodzice Agaty: Feliks i Katarzyna Gibek (zd. Góral).


Matka Szymona, Katarzyna, pozostała przy rodowym nazwisku Manterys, a ojciec Szymona jest zapisany jako nie znany. Była 22 w chwili jego narodzin.


Agata zmarła w Kalina. Cztery miesiące przed śmiercią (7-2-1947) otrzymała ostatnie namaszczenie 24-10-1946.(1)


Szymon Manterys (ca.1872 – 23-6-1938). Możliwe, że zapis chrztu w księgach parafialnych kościeła św. Wita, Modesty i Krescencji w Nasiechowicach, in 1872, dotyczy tego Szymona.(2)

Jest też zapis w księdze parafii Kaliny Wielkiej o ślubie Szymona urodzonego w 1872, z Salomeą Manterys (Powroźnik, ca.1875 – ).(3)

1. Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Miechowie: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1060853)

2. Źródło: Księgi parafialne kościoła św. Wita, Modesty i Krescencji w Nasiechowicach, ze zbiorów Eugeniusza Jakubasa 3. Księgi Urodzin, Ślubów i Zgonów w parafiiKalina Wielka w Polsce. Zdjęcie zrobione w 2013 roku, no. p1060671

Szymon Manterys was born in Zarogów and resided in Kalina at time of death, age 66. Death witnessed by a Jan Kopeć and Szymon Manterys (possibly his son), both from Kalina. Both Szymon & his grandson Czesław (age 6) died on the same day, on the same hour, in the same village of Kalina, recorded on the same page of the death notice. They were buried in Miechów Cemetery. Agata’s parents were Feliks and Katarzyna Gibek (Góral).


Szymon’s mother Katarzyna retained her birth surname Manterys and his father is noted on his birth record as unknown. She was 22 at his birth.


Agata died in Kalina. Her last rites were administered on 24-10-1946 but she died four months later.(1)


A Szymon Manterys’s (ca.1872 – 23-6-1938) birth was recorded in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, in 1872.(2) It is possibly this same Szymon.


There is a record of a Szymon with the same birth year from the Kalina Wielka parish and married to Salomea Manterys (Powroźnik, ca.1875 – ).(3)


1. Source: Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060853)

2. Source: Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. From the research of Eugeniusz Jakubas 3. Birth, death and marriage records from the Kalina Wielka parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060671

bottom of page