top of page

Szymon (1-10-1883 – 29-3-1957) & Stanisława Manterys (Mieszanek) 8-9-1885 – 18-3-1946

Szymon Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Szymon Stanisław Manterys urodził się w Miechowie. W Krakowie, 15-8-1912 roku poślubił Stanisławę Mieszanek ze Śzreńska. Tego roku emigrowali z Polski do Kanady, przez Antwerpię w Holandii w październiku 1912. Dopłynęli do Quebec City 30-10-1912. Na niektórych papierach podróży na statku Szymona nazwisko pisane było Monteris. Szymon i Stanisława opuścili Kanadę i dostali się do Stanów Zjednoczonych przez przejście graniczne w St Alban’s w stanie Vermont. Osiedlili się w hrabstwie Cook, Chicago, w stanie Illinois. Stanisław rzekomo był piekarzem, którego piekarnia prawdopodobnie spłonęła. Nie wiadomo, czy był jej właścicielem czy pracownikiem. Dowodem jego zawodu jest mała książeczka piekarska, która przechowała się do dziś. Jego żona była sierotą. Rzekomo jej matka była Żydówką o nazwisku chyba Eggbrecht. Stanisława była wychowana przez rodzinę katolicką. Legenda podaje, że rzekomo.

Źródła: Sandy Isakson (17-8-1946 – )

Szymon Stanisław Manterys was born in Miechów, Poland. He married Stanisława Mieszanek, from Szreńsk, in Kraków on 15-8-1912. They emigrated from Poland that same year, sailing from Antwerp, Belgium, in October 1912 and arriving in Quebec City, Canada, on 30-10-1912. On some of Szymon's documents his surname is listed as Monteris on the ship from Belgium to Canada. Szymon and Stanisława then emigrated from Canada to the US via the St Alban’s immigration processing center in Vermont, USA. They settled and had six children in Cook County, Chicago, Illinois. He was allegedly a baker, whose bakery apparently at one stage burned down. It is not known whether he owned the bakery or was an employee. As evidence of his occupation, a small baker's book has survived from his belongings. His wife Stanisława was orphaned. Allegedly her mother was Jewish whose maiden name was something like Eggbrecht), she was taken in by a Catholic family who raised her.

Source: Sandy Isakson (17-8-1946 – )

bottom of page