top of page

Szymon (20-8-1906 – 21-1-1968) & Zofia Manterys (Szarek, ca.1914 – 17-7-1982)

Szymon Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Szymon (20-8-1906 – 21-1-1968) i Zofia Manterys (Szarek, ca.1914 – 17-7-1982) wzięli ślub w Kalinie Wielkiej 11-2-1931, Szymon lat 26, Zofia 16. Szymon był rolnikiem z Kaliny. Świadkami ślubu Jan Manterys i Franciszek Manterys, oboje rolnicy. W czasie śmierci Szymon mieszkał w Miechwie. Urodził się w Kalinie a jego rodzicami chrzestnymi byli Jan Gąsior i Józefa Ujdak. Zofii rodzice: Maciej i Weronika Szarek (zd. Krzyżkiewicz). (Orginalnie zapisane w parafii Kaliny Wielkiej.)(1)

Ich syn: Czesław Manterys (29-1-1932 – 23-6-1938) Czesław Franciszek Manterys (29-1-1932 – 23-6-1938) był chrzczony 20-2-1932. Świadkowie: Maciej Szarek i Jan Manterys, oboje z Kaliny. Rodzicami chrzestnymi: Maciej Szarek i Józefa Manterys.(2) Czesław zmarł w tym samym czasie co jego dziadek Szymon Manterys (ca.1872 – 23-6-1938). Pochowani na cmentarzu w Miechowie. Świadkami zgonu: Szymon Manterys (możliwe, że ojciec Czesława) i Jan Kopeć, oboje z Kaliny. (Orginalnie zapisane w parafii Kaliny Wielkiej.)(3)

Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Miechowie: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. (1) p1060685 & p1060714, (2) p1060696 & (3) p1060827)

Szymon (20-8-1906 – 21-1-1968) & Zofia Manterys (Szarek, ca.1914 – 17-7-1982) were married in Kalina Wielka on 11-2-1931, Szymon aged 26, Zofia 16. Szymon was a farmer (rolnik) from Kalina. Witnesses to the marriage were a Jan Manterys and a Franciszek Manterys, both farmers. Szymon resided Miechów at time of death. Szymon was born in Kalina and his godparents were Jan Gąsior and Józefa Ujdak. Zofia’s parents were Maciej and Weronika Szarek (Krzyżkiewicz). (Originally recorded in the Kalina Wielka parish.)(1)

Their son: Czesław Manterys (29-1-1932 – 23-6-1938) Czesław Franciszek Manterys (29-1-1932 – 23-6-1938) was baptised on 20-2-1932. Witnesses were Maciej Szarek & Jan Manterys, both from Kalina. Godparents were Maciej Szarek & Józefa Manterys.(2) Czesław died at the same time as his grandfather Szymon Manterys (ca.1872 – 23-6-1938). They were buried in Miechów Cemetery. Death witnessed by a Szymon Manterys (possibly Czesław’s father) and Jan Kopeć, both from Kalina. (Originally recorded in the Kalina Wielka parish.)(3)

Source: Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: (1) p1060685 & p1060714, (2) p1060696, (3) p1060827

bottom of page