top of page

Tadeusz (28-3-1811 – 7-12-1853) & Katarzyna (Nowak, ca.1817 – ) Manterys

Tadeusz Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Tadeusz (Wojciech) i Katarzyna mieszkali w Pojałowicach. Ślub wzięli 10-2-1836 w kościele Św. Wojciecha w Sławicach. Tadeusz był zagrodnikiem-włościaninem. Ochrzczony w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach.(1)

Katarzyny rodzice – Jan i Marianna Nowak (Nawrot).(2) 1. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach 2. Księgi Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicac. Zdjęcie E Jakubas, 2016, nr: K228 & K1388

Tadeusz (Wojciech) and Katarzyna lived in Pojałowice and were married in St Wojciech’s church, Sławice, on 10-2-1836. Tadeusz was a freehold farmer and was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.(1)

Katarzyna's parents were Jan and Marianna Nowak (Nawrot).(2) 1. Parish records in the Kielce Diocesan Archives 2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: K228 & K1388

bottom of page