top of page

Władysława Dybczyńska (Manterys, 2-1-1904 – )

Władysława Dybczyńska (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Władysława Dybczyńska (Manterys) jako młoda dziewczyna wyszła za mąż za nauczyciela gimnazjalnego. Spotkali się, gdy ten przywiózł na wycieczkę swoich uczniów do Olkusza (jakieś kopalnie – chyba ołowiu w tamtych czasach). Taka historia trochę romantyczna. Mieszkali w Warszawie, mieli dwie córki. Pan Dybczyński i jedna córka zginęli w Powstaniu Warszawskim. Władysława z drugą córką wyjechała na wieś i przeżyła wojnę. Uzyskane przez Zofię Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) od: Marianny z Manterysów Urbańskiej około 1978 roku; Stanisławy Dąbkowskiej (18-9-1897 – 18-12-1978) około 1975-1978 roku; Marianny Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 około 1976 roku

Władysława Dybczyńska (Manterys) as a young girl married a gymnastics teacher. They met when he brought his pupils to Olkusz on a trip. A romantic story. They lived in Warsaw and had two daughters. Her husband and one daughter perished in the Warsaw Uprising. Władysława and the second daughter went to live in the country and survived the war. Biography by Zofia Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) based on information from Marianna Urbańska (Manterys) in approximately 1978; Stanisława Dąbkowska (Manterys) (18-9-1897 – 18-12-1978) between 1975 and 1978; Marianna Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 in approximately 1976

bottom of page