top of page

Walenty (3-2-1846 – 12-12-1919) & Magdalena (Michalska, ca.1858 – 21-1-1936) Manterys

Walenty Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Walenty i Magdalena mieszkali w Zarogowie. Ślub wzięli 14-1-1875 w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach. Jednym ze świadków ślubnych był brat Walentego, Józef Manterys.(1) Magdaleny rodzice – Piotr i Małgorzata Michalski (Włosek).(2)

1. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach 2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: k1270

Walenty and Magdalena lived in Zarogów and were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, on 14-1-1875. A witness to their marriage included Walenty’s brother Józef Manterys.(1)

Magdalena's parents were Piotr and Małgorzata Michalski (Włosek).(2) 1. Parish records in the Kielce Diocesan Archives 2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: k1270

bottom of page