top of page

Wiesław (10-6-1936 – 13-6-2011) & Zofia Manterys (Choryń, 7-5-1943 – )

Wiesław Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Wiesław Piotr (10-6-1936 – 13-6-2011) (1) i Zofia Manterys (Choryń, 7-5-1943 – ) wzięli ślub w 1964 roku w Kalinie Wielkiej.(2)

Zofii panieńskie nazwisko zapisane różnie: Choryń, Choruń i Horuń.(3)

Wiesław był rolnikiem Kalina Lisiniec do śmierci, choć jego zawód na metrykach urodzin swoich dwóch córek był podany jako krawiec.(4)

  1. Osobisty wywiad z Manterys.comz Zofią Manterys (Choryń, 7-5-1943 – ) i Wiesławą Kaszą (Manterys, 10-6-1966 – )

  2. Akta parafii w Miechowie. Zdjęcie w roku w 2014 (nr: 2610)

  3. Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Miechowie: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1060737)

  4. Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Miechowie: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1060739)

Wiesław Piotr (10-6-1936 – 13-6-2011) (1) and Zofia Manterys (Choryń, 7-5-1943 – ) were married in 1964 in Kalina Wielka.(2)

Zofia’s maiden name was Choryń, Choruń or Horuń.(3)

Wiesław was a farmer in Kalina Lisiniec until his death. His occupation on two of his daughter’s birth certificates was listed as tailor so perhaps he supplemented his income with this.(4)

  1. Personal interview by Manterys.com conducted in 2013 with Zofia Manterys (Choryń, 7-5-1943 – ) and Wiesława Kasza (Manterys, 10-6-1966 – )

  2. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2014, photo ref: 2610

  3. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060737

  4. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060739

bottom of page