top of page

Wincenty (26-2-1890 – ca.1963) and Agata (Maleta, ca.1898 – ) Manterys

Wincenty Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Wincenty (26-2-1890 – ca.1963) i Agata (Maleta, ca.1898 – ) Manterys wyszli za mąż w 6-10-1915 w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie. Byli rolnikami i mieszkali w Bukowskiej Woli(1) lub w Pojałowicach.(2)

Ich syn Stanisław Manterys (9-10-1927 – 21-12-1928) został ochrzczony w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jego chrzestnymi byli Stanisław Maleta i Wiktoria Żurek. Świadkami jego urodzin byli Piotr Żurek (50) i Wincenty Szatkowski (50) z Pojałowic.(3) Świadkowie na jego śmierci to Wincenty Szatkowski (55) i Jan Sobczyk (35), zarówno rolnicy z Pojałowic.(4)

Ich syn Władysław Manterys (25-8-1929 – 30-6-1938) został ochrzczony w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jego chrzestnymi był Władysław Grządziel i Bronisława Franczyk. Świadkami jego urodzin byli Wincenty Szatkowski (50) i Błażej Piwowarski (70) z Pojałowic.(5) Świadkami śmierci byli Piotr Żurek i Piotr Piwowarski, zarówno rolnicy z Pojałowic.(6)

Ich syn Piotr Manterys (7-4-1918 – 3-12-1924) został ochrzczony w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jego chrzestcy byli Jakub Pasiński i Franciszka Nowak. Świadkami jego urodzin byli Jakub Pasiński (40) i Wincenty Szadkowski (46), obaj czynszownicy z Pojałowic.(7) Świadkowie na jego śmierć to Wincenty Szatkowski (50) i Jan Franczyk (55), obydwaj czynszownicy z Pojałowic.(8)

Ich córka Marianna Manterys (14-9-1923 – 20-12-1924) została ochrzczona w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jej rodzice chrzestni byli Piotr Maj i Józefa Maleta. Świadkami jej urodzin byli Wincenty Szatkowski (55) i Jan Franczyk (60), obaj dorośli po Pojałowicach.(9) Świadkowie jej śmierci to Wincenty Szatkowski (65) i Jan Franczyk (60), obydwie czynszownicy z Pojałowic.(10)

1. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2013, zdjęcie: p1060726 2,3. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3137 4. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_6441 5. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3153 6. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_6473 7. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3042 8. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_6423 9. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3102 10. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_6425


Wincenty (26-2-1890 – ca.1963) and Agata (Maleta, ca.1898 – ) Manterys were married on 6-10-1915 in St Stanisław Kostka church in Kraków. They were farmers and lived in Bukowska Wola(1) or Pojałowice.(2)

Their son Stanisław Manterys (9-10-1927 – 21-12-1928) was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. His godparents were Stanisław Maleta and Wiktoria Żurek. Witnesses to his birth were Piotr Żurek (50) and Wincenty Szatkowski (50) from Pojałowice.(3) Witnesses to his death were Wincenty Szatkowski (55) and Jan Sobczyk (35), both farmers from Pojałowice.(4)

Their son Władysław Manterys (25-8-1929 – 30-6-1938) was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. His godparents were Władysław Grządziel and Bronisława Franczyk. Witnesses to his birth were Wincenty Szatkowski (50) and Błażej Piwowarski (70) from Pojałowice.(5) Witnesses to his death were Piotr Żurek and Piotr Piwowarski, both farmers from Pojałowice.(6)

Their son Piotr Manterys (7-4-1918 – 3-12-1924) was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. His godparents were Jakub Pasiński and Franciszka Nowak. Witnesses to his birth were Jakub Pasiński (40) and Wincenty Szadkowski (46), both copyholders from Pojałowice.(7) Witnesses to his death were Wincenty Szatkowski (50) and Jan Franczyk (55), both copyholders from Pojałowice.)8)

Their daughter Marianna Manterys (14-9-1923 – 20-12-1924) was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her godparents were Piotr Maj and Józefa Maleta. Witnesses to her birth were Wincenty Szatkowski (55) and Jan Franczyk (60), both famers from Pojałowice.(9) Witnesses to her death were Wincenty Szatkowski (65) and Jan Franczyk (60), both copyholders from Pojałowice.(10)

1. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060726 2,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3137 4. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_6441 5. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3153 6. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_6473 7. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3042 8. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_6423 9. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3102 10. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_6425

bottom of page