top of page

Zdzisław (14-1-1931 – 11-2020) & Bronisława (Wawrzeń, 29-8-1932 – 2-4-2023) Manterys

Zdzisław Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Zdzisław Manterys (14-1-1931 – 11-2020) został ochrzczony w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jego chrzestcy byli Bronisław Manterys i Waleria Pietras. Świadkami jego urodzin byli Franciszek Sakłak (50 lat) i Maciej Manterys (50) z Zarogowa.(1)


Ślubował Bronisława Wawrzeń w Racławicach 10-10-1965.(2)


Zdzisław pracował w farmie ojca Wojciecha w Zarogowie.(3)


1,2. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3172

3. Źródło nieznane

Zdzisław Manterys (22-2-1931 – 11-2020) was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. His godparents were Bronisław Manterys and Waleria Pietras. Witnesses to his birth were Franciszek Sakłak (50) and Maciej Manterys (50) from Zarogów.(1) He married Bronisława Wawrzeń in Racławice on 10-10-1965.(2)


Zdzisław worked on his father Wojciech’s farm in Zarogów.(3)


1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3172

3. Source unknown

bottom of page