top of page

Zdzisława Markiewicz (Manterys) 12-5-1928 – 5-11-2010

Zdzisława Markiewicz (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Zdzisława Markiewicz (Manterys) urodzona w Miroszowie. Do szkoły Podstawowej uczęszczała w Miroszowie, Racławicach i Parkoszowicach. Uzupełnienie nauki z przedmiotów, które w czasie okupacji niemieckiej były zabronione, jak również z zakresu pierwszej i drugiej klasy gimnazjalnej zdobywała na tajnych kompletach. Po zakończeniu wojny rozpoczęła naukę w Gimnazjum im. T Kościuszki o profilu humanistycznym zakończone maturą.


Zgodnie ze swoim zamiłowaniem i powołaniem rozpoczęła dwuletnie studia w szkole pielęgniarskiej w Łodzi i po jej zakończeniu otrzymała tytuł Pielęgniarki Dyplomowanej. Pracę zawodową zgodnie z nakazem rozpoczęła w szpitalu w Warszawie zamieszkując u jej cioci Ireny Manterys (20-10-1913 – 21-7-1976) w Ursusie.


W 1954 r. wyszła za mąż inż. Markiewicza z Działoszyc i zamieszkali w miejscu jego pracy na Śląsku w Sosnowcu, a następnie w Ząbkowiczach k/Będzina. Tam też podjęła pracę w Ośrodku Zdrowia gdzie przepracowała do osiągnięcia wieku emerytalnego.


W 1972 r. zmarł jej mąż i pozostała ze wszystkimi problemami z siedemnastoletnią córka Elżbietą i szesnastoletnim synem Markiem. Dzięki swoim zdolnością organizacyjnym i pracowitością pokonała wszelkie życiowe trudności.


Córka Elżbieta ukończyła Wydział Sanitarny na Politechnice Krakowskiej i pracuje w Ochronie Środowiska, syn Marek Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach i tam pracuje jako nauczyciel akademicki.


Zdzisława jako dziecko była wątła i podatna na wszelkiego rodzaju choroby, na szczęście z wiekiem wszystko to minęło. Niezmierne czuła na wszelkie ludzkie cierpienia. Nade wszystko przekłada życie i więzi rodzinne.

Zdzislawa Markiewicz (Manterys) was born in Miroszów. She attended primary school in Miroszów, Racławice and Parkoszowice. The subjects which were forbidden during the German occupation, from the first and second grade high school, she gained in clandestine classes. After World War II she began humanistic studies at the Tadeusz Kościuszko High School from which she matriculated.


Zdzisława began a two-year course in the school of nursing in Łódź and on its completion became a qualified nurse. She was assigned to compulsory duties at a Warsaw hospital. She resided with her aunt Irena Manterys (20-10-1913 – 21-7-1976) in Ursus.


In 1954 Zdzisława married engineer Józef Markiewicz from Działoszyce. They lived near his work place in Sosnowiec and later in Ząbkowice near Będzin. She started work there in the local health centre where she worked until her retirement.


Her husband died in 1972, leaving her with the 17 year-old daughter Elżbieta and 16 year-old son Marek. Thanks to her organisational skills and hard work she overcame all her difficulties. Elżbieta graduated from the Faculty of Sanitary at Kraków University of Technology and worked in Environmental Protection. Marek graduated from the Fine Arts Academy in Katowice and works there as a teacher.


Zdzisława as a child was a frail and vulnerable to all kinds of disease, which she fortunately overcame with age. She was very sensitive to all human suffering, and values life and family ties above all.

bottom of page