top of page

Alma (Manterys, 1-1926 – 9-7-1955) & Earl Isakson

Alma Isakson (Manterys) 1-1926 – 9-7-1955

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Urodzona w Chicago, USA.

Źródło: Sandy Isakson (17-8-1946 – )

Born in Chicago, USA.

Source: Sandy Isakson (17-8-1946 – )

bottom of page