top of page

Wszystkie osoby w galerii urodziły się pod nazwiskiem Manterys. Kliknij ich nazwisko, aby wyświetlić wszystkie dostępne informacje biograficzne. Ich małżonkowie są identyfikowani w informacjach biograficznych.

 

Ludzie są identyfikowani na podstawie daty urodzenia/śmierci lub najbliższego zidentyfikowanego przodka. Nazwiska panieńskie podano w nawiasach.

 

Zdjęcia i nazwiska nie mają określonej kolejności.

All people in the gallery were born with the Manterys surname.

 

Click on their name to view any available biographical information, which identifies their spouses.

 

People are identified either by their birth or death dates, or nearest known ancestor.

 

Maiden names are in brackets.

 

Photos and names are in no particular order.