top of page

Napisz do nas, jeśli możesz zidentyfikować kogoś na tym zdjęciu, ewentualnie w Pojałowicach.

Email us if you can identify anybody in this photo that was possibly taken in Pojałowice.

bottom of page