top of page

Alicja (Manterys, 11-1-1945 – ) & Ken Amyot

Alicja Amyot (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Alicja Amyot (Manterys) urodziła się w okolicy Miroszowa, ale dorastała przeważnie w Gdańsku, gdzie jej ojciec Mieczysław znalazł prace po II wojnie światowej. W 1966 roku wyjechała w odwiedziny do Anglii. Zamiast powrócić do Polski, w 1967 roku Alicja przeniosła się do Kanady i osiedliła się ukończyła Toronto. Tam ukończyła uniwersytet ze stopniem magistra nauk ekonomicznych i przez szereg lat pracowała jako ekonomistka. Potem Alicja zmieniła kierunek i od roku 1993 pracowała jako księgowa we własnej firmie AA Business Services Inc. W 1988 roku wyszła za mąż za Kanadyjczyka, Kena Amyota. Alicja nie ma własnych dzieci, ale jest matka dla dwoje dzieci jej męża z jego wcześniejszego małżeństwa. Były one już nastolatkami, gdy Alicja wyszła za mąż za ich ojca.

Alicja Amyot (Manterys) was born near Miroszów but was raised mostly in Gdańsk where her father Mieczysław Manterys (28-3-1909 – 3-1-1995) found employment after World War II. She visited England in 1966 and, instead of returning to Poland, emigrated to Canada in 1967 and settled in Toronto. There she finished university with a masters degree in Economics and worked as an economist for a number of years. Alicja then changed her profession and from 1993 worked as an accountant in her own company AA Business Services Inc. In 1988 she married a Canadian, Ken Amyot. Alicja does not have biological children, but has two from her husband's previous marriage, who were already teenagers when she married.

bottom of page