top of page

Edward (8-2-1923 – ) & Filomena (Kozera, 26-9-1927 – ) Manterys

Edward Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Edward (8-2-1923 – ) & Filomena (Kozera, 26-9-1927 – ) Manterys wyszli za mąż w dniach 28-6-1953. Świadkami ślubu byli Alina Bryk z Miechowa i Zbigniew Kochowicz z Kielc. Zawiadomienie o małżeństwie zostało wysłane do parafii Nasiechowice i Łętkowice w dniach 30-7-1953.(1)

Edward drugie imię Jan, i drugi imieniem Telimeny była Maria. Edward ochrzcił się w dniach 17-2-1923 w Nasiechowicach i był "pracownikiem umysłowym", podobnie jak Filomena.(2)

Edward został ochrzczony w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jego chrzestnymi byli Stanisław Manterys i Agnieszka Durmała. Świadkami jego urodzin byli Andrzej Gasiorek (34) i Jacenty Dziura (56), obaj rolnicy z Zarogowa.(3)

Rodzinami Filomeny byli Tomasz i Aniela Kozera (Rączek).(4)

1,2,4. Akta urodzenia, śmierci i małżeństwa z parafii Miechów. Zdjęcie zrobione w 2013 r., Zdjęcie: p1060885 3. Księgi urodzenia, śmierci i małżeństwa z parafii Miechów. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3097

Edward (8-2-1923 – ) & Filomena (Kozera, 26-9-1927 – ) Manterys were married on 28-6-1953. Witnesses to the wedding were Alina Bryk from Miechów and Zbigniew Kochowicz from Kielce. Notice of the marriage was sent to the Nasiechowice and Łętkowice parishes on 30-7-1953.(1)

Edward’s middle name was Jan and Telimena’s middle name was Maria. Edward was baptised on 17-2-1923 in Nasiechowice and was a “white collar worker”, as was Filomena.(2)

Edward was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. His godparents were Stanisław Manterys and Agnieszka Durmała. Witnesses to his birth were Andrzej Gasiorek (34) and Jacenty Dziura (56), both farmers from Zarogów.(3)

Filomena parents were Tomasz and Aniela Kozera (Rączek).(4)

1,2,4. Birth, death and marriage records from the Miechów parish. Photo taken 2013, photo ref: p1060885 3. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2016, photo ref: img_3097

bottom of page