top of page

Emilia (Manterys, 6-6-1908 – ) & Stanisław Ciastoń

Emilia Ciastoń (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Emilia (Manterys) i Stanisław Ciastoń wzięli ślub w 22-11-1930 roku w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.(1)

Stanisława rodzice – Józef i Dorota Ciastoń (Chmiel).(2)

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: MG9944

Emilia (Manterys, 6-6-1908 – ) & Stanisław Ciastoń were married on 22-11-1930 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.(1)

Stanisław's parents were Józef and Dorota Ciastoń (Chmiel).(2)

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016 by E Jakubas, photo ref: MG9944

bottom of page