top of page

Julianna (Manterys, 8-3-1907 – 24-3-2003) & Tadeusz Spodniewski (18-8-1909 – 8-5-1972)

Julianna Spodniewska (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Julianna Spodniewska (Manterys) urodziła się 8.3.1907r. Podobnie jak starsze siostry, po szkole powszechnej w miejscu urodzenia, ukończyła jednoroczną szkołę gospodarczą w Mieszkowie (z pobytem ciągłym). W domu oprócz prac gospodarczych dużo haftowała, szyła. Razem z siostrą Marią uprawiała duży ogród (kwiaty, warzywa) przed gankiem domu. Pracowita, spokojna, raczej sentymentalna (tę ostatnią cechę straciła w późniejszym, dość trudnym życiu). Jako młoda dziewczyna wyjechała z Miroszowa najpierw do Radzymina i tam gospodarowała z siostrą Marią, później do Warszawy, gdzie opiekowała się młodszymi, uczącymi się siostrami (Ireną i Zofią), mieszkającymi przez pewien czas u wuja Stanisława Żurka (na ul. Górnośląskiej), potem w wynajętym mieszkaniu (pokój z kuchnią) na Pradze-Targówku (ul. Mokra) – tu już razem z matką i braćmi (Mieczysławem i Dobrosławem) i siostrami (6 osób). Ukończyła kurs krawiecki, obszywała całą rodzinę (np. dla Zofii uszyła piękną balową sukienkę), trochę tym także zarabiała. Następnie zamieszkała z całą rodziną w także skromnym, ale miłym mieszkaniu (pokój z kuchnią, również bez sanitariatu) na Starym Mieście (ul. Piwna 13, później przy ul. Bednarskiej (wejście od Placu Bankowego). Było to służbowe mieszkanie Mieczysława, bardzo ładne, dwupokojowe, z dużym przedpokojem, kuchnią i sanitariatem. Była to znacząca poprawa warunków mieszkaniowych. Dobrosław pozostał na ul. Piwnej. Dla uczczenia tej zmiany Julia przygotowała wspaniały obiad w dużym pokoju. Z tego mieszkania Julia wyszła za mąż za Tadeusza Spodniewskiego i wyjechała z mężem do Klombowa i kilku innych miejsc koło Warszawy, a później na północno-zachodnie tereny Polski. Po wojnie, ok. 1950r. przeniosła się z rodziną do zbudowanego przez męża domu w Gołąbkach koło Ursusa. Tu utrzymywała bliski kontakt z rodziną w Ursusie (matka, siostry Irena i Zofia oraz odwiedzająca często bliższa i dalsza rodzina). Po śmierci męża otrzymała mieszkanie w samym Ursusie, w trybie administracyjnym (za dom z ogrodem, który przeszedł na własność fabryki „Ursus”). W wieku 84 lat córka i jej maż zabrali Julię do Szczecina, do swego mieszkania. ​ Uzyskane przez Zofię Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) od: Marianny z Manterysów Urbańskiej około 1978 roku; Stanisławy Dąbkowskiej (18-9-1897 – 18-12-1978) około 1975-1978 roku; Marianny Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 około 1976 roku

Julianna Spodniewska (Manterys), like her elder sisters, completed primary school in her native village Miroszów , and a one-year continual course in the agricultural school in Mieszków. At home, apart from the regular work on the farm, she embroidered and sewed. With her sister Marianna Rębelska (Manterys) (1-11-1903 – 1-6-1984) she worked in the vegetable and flower garden in front of the house. She was hardworking, quiet and rather sentimental (this latter characteristic was lost in later, difficult life).


As a young girl she left Miroszów, first to Radzymin where she managed the property with her sister Marianna, then to Warsaw, where she looked after her younger sisters who were still students (Irena and Zofia) and who lived for a time with her uncle Stanisław Żurek (Górnośląska Street), then in a rental apartment (one room and kitchen) in Praga-Targówek (Mokra Street) – this time with mother and brothers Mieczysław and Dobrosław and sisters (altogether six people).


Julianna completed a dressmakers course and sewed clothes for the whole family (eg, a beautiful ball dress for sister Zofia), also earning a little on the side. She later moved with the whole family to a simple but pleasant apartment (one room with kitchen and no amenities) in Warsaw’s Old Town, 13 Piwna Street. They later moved to Bednarska street (entry from the Plac Bankowy) into an apartment occupied by their brother Mieczysław in his official capacity. It was a nice abode – two-roomed with a roomy entrance, kitchen and amenities. Dobrosław stayed behind in Piwna Street. To celebrate this change Julianna prepared a sumptuous diner in the large room. From here she married Tadeusz Spodniewski and went with him to Klombów, later to other places around Warsaw, then to north-west Poland.


In about 1950 she moved with her family to a house built by her husband in Gołąbki near Ursus. Here she kept in close touch with the family in Ursus (mother, sisters Irena and Zofia, and the others who visited there frequently). After her husband died she obtained an official house with a garden in Ursus, owned by the Ursus factory. When she turned 84 her daughter and her husband took her to live with them in Szczecin.


Biography by Zofia Manterys (20-9-1915 – 28-9-2012) based on information from Marianna Urbańska (Manterys) in approximately 1978; Stanisława Dąbkowska (Manterys) (18-9-1897 – 18-12-1978) between 1975 and 1978; Marianna Manterys (Manterys) 13-11-1899 – 28-4-1980 in approximately 1976

bottom of page