top of page

Marcin Manterys (6-6-1974 – )

Marcin Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Marcin Manterys (6-6-1974 –) urodzony w Krakowie i ochrzczony 20-6-1974 w Miechowie. Drugie imię Piotr.(1)

Świadkami narodzin byli Jerzy Bosak (28) z Miechowai Honorata Wolka (34) z Miechowa. Marcin ochrzczony 20-6-1974 w Miechowie I tamże bierzmowany 2-4-1989.(2)

1,2. Akta parafii w Miechowie. Zdjęcie z roku 2013 (nr: p1060756) i ponownie w 2014 (nr: 2615)

Marcin Manterys (6-6-1974 –) was born in Kraków and baptised on 20-6-1974 in Miechów. His middle name Piotr.(1)

Witnesses to his birth were Jerzy Bosak (28) from Miechów and Honorata Wolka (34) from Miechów. Marcin was baptised on 20-6-1974 in Miechów and confirmed into the Catholic religion on 2-4-1989 in Miechów.(2)

1,2. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060756 and the same record re-photographed in 2014 (photo ref: 2615)

bottom of page