top of page

Maryanna (Manterys, ca.1804 – ) & Piotr Małkiewicz (ca.1806 – )

Maryanna Małkiewicz (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Maryanna i Piotr mieszkali w Pojałowicach. Ślub wzięli 20-7-1824, w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach. Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach

Maryanna and Piotr lived in Pojałowice and were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, on 20-7-1824. Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives

bottom of page