top of page

Stanisław (1910 – 20-11-1978) & Zofia (Włosek, 1921 – 21-9-1986) Manterys

Stanisław Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Stanisław (1910 – 20-11-1978) i Zofia (Włosek, 28-3-1921 – 21-9-1986) Manterys ożenił się w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach w dniach 2-7-1941.(1)


Stanisław pochodzi z Zarogowa.(2)


Świadkami ich ślubu byli Stanisław Manterys i Mieczysław Manterys z Zarogowa.(3)


Zofia została ochrzczona w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jej rodzicami byli Józef Jakubas i Maryanna Gondek. Świadkami jej urodzin byli Piotr Żurek (50) i Jakub Piwowarski (56), zarówno rolnicy z Pojałowic.(4)


Rodzicami Zofii byli Józef i Maryanna Włosek (Gondek lub Gądek). W chwili jej urodzin Józef miał 45 lat i Maryannę 35.(5)


1,4,5. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3076 2,3. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_6233

Stanisław (1910 – 20-11-1978) & Zofia (Włosek, 28-3-1921 – 21-9-1986) Manterys were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice on 2-7-1941.(1)


Stanisław was from Zarogów.(2)


Witnesses to their wedding were Stanisław Manterys and Mieczysław Manterys from Zarogów.(3)


Zofia was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her godparents were Józef Jakubas and Maryanna Gondek. Witnesses to her birth were Piotr Żurek (50) and Jakub Piwowarski (56), both farmers from Pojałowice.(4)


Zofia’s parents were Józef and Maryanna Włosek (Gondek or Gądek). At the time of her birth Józef was 45 and Maryanna 35.(5)


1,4, 5. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3076 2,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_6233

bottom of page