top of page

Wincenty (10-7-1899 – 4-12-1971) & Anna (Kopeć, 16-7-1894 – 17-2-1970) Manterys

Wincenty Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Wincenty (10-7-1899 – 4-12-1971) i Anna Manterys (Kopeć, 16-7-1894 – 17-2-1970) wzięli ślub w Sławicach Szlacheckich. Świadkiem był Jakub Kita (50). Wincenty liczył 25 lat a Anna 29. Mieszkali w Sławicach, Glinicy i Nasiechowicach – byli rolnikami.(1)

Ich syn Edward Manterys (13-4-1930 – 21-2-1931) był chrzczony 17-4-1930. Świadkami byli: Michał Motyka (35) i Walenty Borówka (42). Chrzestni: Antoni Nowak i Katarzyna Kopeć. Świadkowie zgonu: Michał Motyka (37) i Irzej Misiur (?) (40).(2) Rodzice Anny: Jan i Julianna Kopeć (Komenda).3

Wincenty był świadkiem ślubu Wojciecha Włodarza w Sławicach 13-2-1928 (4) i na ślubie Jana Dziury 31-1-1933.(5)

Wincenty pochowany 16-12-1971 na cmentarzu w Sławicach.6 Anna pochowana tamże 20-2-1970.(7)

Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Sławicach Szlacheckich: Akta urodzin, zgonów i ślubów. Zdjęcie nr. (1) p1080069, (2) p1080065, (3) p1080001, (4) p1080070, (5)p1080071, (6) p1080002, (7) p1080001

Wincenty (10-7-1899 – 4-12-1971) & Anna Manterys (Kopeć, 16-7-1894 – 17-2-1970) married in Sławice Szlacheckie. A witness to their wedding was Jakub Kita (50). Wincenty was 25 and Anna age 29. They resided in Sławice, Glinica and Nasiechowice and were farmers.(1)

Their son Edward Manterys (13-4-1930 – 21-2-1931) was baptised on 17-4-1930. Witnesses to his birth were Michał Motyka (35) and Walenty Borówka (42). His godparents were Antoni Nowak and Katarzyna Kopeć. Witnesses to his death were Michał Motyka (37) and Andrzej Misiur (?) (40).(2)

Anna’s parents were Jan and Julianna Kopeć (Komenda).(3)

Wincenty was witness to wedding of Wojciech Włodarz in Sławice on 13-2-1928 (4) and wedding of Jan Dziura on 31-1-1933.(5)

Wincenty was buried on 6-12-1971 in Sławice cemetery.(6) Anna was buried on 20-2-1970 in Sławice cemetery.(7)

Source: Birth, death and marriage records from the Sławice Szlacheckie parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: (1) p1080069, (2) p1080065, (3) p1080001, (4) p1080070, (5)p1080071, (6) p1080002, (7) p1080001

bottom of page