top of page

Łukasz & Regina Manterys (parents/rodzice Sebastian Manterys b.13-1-1736)

Łukasz Manterys
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Łukasz Manterys (ojciec Sebastiana ur. 13-1-1736) mieszkał w Szczepanowicach. Prawdopodobnie był ojcem chrzestnym Jana Stryczka (ur. 6-1760).(1) Jego żona Regina występuje w wielu aktach urodzenia jako matka chrzestna dla wielu dzieci w latach 1739-1773.(2)


Łukasz był możliwym ojcem chrzestnym Jana Stryczka (ur. 6-1760). Jego żona Regina była matką chrzestną wielu dzieci w latach 1739-1773.

1. Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach Diecezjalnych w Kielcach: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. img2345) 2. Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach Diecezjalnych w Kielcach: Akta urodzin, zgonów i ślubów

Łukasz Manterys (father of Sebastian Manterys, 13-1-1736 – ) lived in Szczepanowice. He was possibly a godfather to Jan Stryczek (6-1760 – ).(1) His wife Regina was shown in many birth records to be the godmother to many children in the years 1739 to 1773.(2)

Łukasz was a possible godfather to Jan Stryczek (b.6-1760). His wife Regina was a godmother to many children from 1739-1773.


1. Source: Birth, death and marriage records from the Archdiocesan Archives in Kielce, Poland. Photo taken 2013, photo ref: img2345 2. Source: Birth, death and marriage records from the Archdiocesan Archives in Kielce, Poland

bottom of page